Hát Để Nhớ Đời

Tác giả:

Hát Để Nhớ Đời

Trần Đình Quân


Điệp Khúc :

Hát để nhớ đời, không phải hát để quên đời
Hát để nhớ đời, không phải hát để quên đời

1. Quê hương ta còn đó với bao nhục nhằn
Quê hương ta còn đó với bao lửa đạn
(vào ĐK)

2. Trong xa xưa tổ tiên xả thân liều mình
Cho quê hương Việt Nam mãi mãi trường tồn
(vào ĐK)

3. Hôm nay đây đoàn ta đắp xây được gì ?
Cho quê hương ngày qua sinh lực mỏi mòn
(vào ĐK)

4. Trong tương lai người sau sẽ hy vọng gì ?
Cho quê hương Việt Nam sống đời hào hùng !

(vào Điệp Khúc nhiều lần để hết)


 

Thảo luận cho bài: "Hát Để Nhớ Đời"