Hát Gọi Tình Nhân (*)

Tác giả:

Hát Gọi Tình Nhân (*)

Thái Dũng

 

Thảo luận cho bài: "Hát Gọi Tình Nhân (*)"