Hát Làm Quen

Tác giả:

Hát Làm Quen

Trịnh Lâm Ngân


Có lúc muốn nói thương lính, nhưng rồi e ngại
Ngại anh sẽ cho là con gái ai lại vô duyên
Dám nói mến lính và thương lính khi còn xa lạ
Thành ra nhiều khi muốn xin làm quen bỗng rồi ngại ngùng
Biết lính sống kiếp rày đây đó, như là chim trời
Màu da cháy đen vì sương gió, nên chẳng “bô” trai
vẫn thấy mến lính và yêu lính, yêu thật chân tình
Thành ra nhiều khi thấy anh là em thẹn má đỏ hồng
Phố xá vui quá, chiều nay người đi thật đông
Áo hoa rừng xanh và áo thắm muôn màu
Sánh bước từng đôi đan vòng tay yêu đương lả lơi
Có riêng mình em trên đường phố đi chỉ một mình
Có lúc thấy quá buồn em trách, sao trời vô tình
Sao nỡ sinh đời con gái, thua thiệt luôn luôn
Nếu có kiếp khác thì em sẽ xin làm trai hùng
Và xin làm lính bốn phương, dọc ngang sống thật đa tình…

Thảo luận cho bài: "Hát Làm Quen"