Hạt Mưa Lòng …

Tác giả:

Nghe đâu đây có tiếng tí tách
rơi nhè nhẹ … rơi mãi trong tôi
những hạt mưa lòng chẳng ngơi
vẫn theo ngày tháng mưa rơi … rơi hoài

Ô hay nhỉ … thôi buồn vừa phải
có xá gì một mối tình phai
thêm được ngày một ngày hai
một khi tình bạc tình bay tức thì …

Ô hay nhỉ … buồn chi cho phí
vui đi nhé … hãy cứ vui đi
một mai quá tuổi xuân thì
hỏi rồi có tiếc làm chi tình hờ

Ô hay nhỉ … buồn chi cho khổ
cho u uẩn mắt tràn lệ khô

Ừ thôi ai phụ tình tôi
mặc theo ngày tháng chắc rồi cũng quen …

09 Nov 2002

Thảo luận cho bài: "Hạt Mưa Lòng …"