Hạt Nhớ

Tác giả:

Anh ủ trong lòng nốt nhạc câm

Có em và hạt nhớ lên mầm
Nghe như hạnh phúc đang ùa tới
Xanh mướt hồn anh tới ngàn năm.

Tiếng hát thầm từ một đêm vơi
Mãi âm vang trong nỗi hoan đời
Anh nghe tiếng hát rung tiền kiếp
Ước một lần như chiếc lá rơi.

Rơi suốt buổi chiều đời chưa chạm đất
Mang theo tình tự một lần em
Nhớ không nhớ gì bao còn, mất
Hạt nhớ trong lòng ngủ giấc thiền.

Thảo luận cho bài: "Hạt Nhớ"