Hát rong trong đêm

Tác giả:

Dặt dặt dẹo dẹo

Eo éo lời ca

Một ông ngoặt nghẹo

Một bà lết la

Hai đôi mắt ấy

Hình như khóc thầm

Tưng bừng cuộc nhậu

Một trăm phần trăm

Ươn ươn ẹo ẹo

í á vệ đường

Một ả đốt giấy

Một nàng uốn mông

Hai đôi mắt ấy

Lẳng lơ vô hồn

Đèn mờ nhạc hát

Tình không biết không

Ngất ngất nghểu nghểu

Trí thức giả cầy

Một thằng say rượu

Một thằng rượu say

Hai đôi mắt ấy

Nhìn như không nhìn

Vũ trường trếu tráo

See you again

Lơ ngơ lớ ngớ

Toàn mơ dị thường

Ta – thằng thi sĩ

Ru suông nỗi buồn

Ôi cay mắt quá

Tưởng đời tròn vo

Một đêm lăn lóc

Giật mình cả thơ!

Thảo luận cho bài: "Hát rong trong đêm"