Hạt Sầu Chia Hai

Tác giả:

Ném chữ lên trời
Ngàn giọt sao rơi
Cơn mưa vần điệu
Mưa buồn, mưa vui

Ném chữ ngang đời
Thành cơn bão nhớ
Cuốn em và tôi
Vào vòng mê lộ

Chữ như ngựa già
Chở tình leo dốc
Từng dặm buồn qua
Ngậm ngùi đá khóc

Chữ như nắng lụn
Lưng chiều thu phai
Có trong tình muộn
Hạt sầu chia hai

Chữ mang mặt nạ
Nghĩa chìm đáy sông
Vùi theo xác lá
Em buồn ta không?

Chữ như dao nhọn
Ðâm nàng, đâm ta
Cái tâm bé mọn
Cơn ghen đại hà

Chữ như thuốc súng
Nghĩa nặng ngàn cân
Rằng sai, rằng đúng
Cũng là phù vân

Chữ còn chưa viết
Chứa đầy tình đau
Thân này chẳng tiếc
Tiếc gì em đâu

Thảo luận cho bài: "Hạt Sầu Chia Hai"