Hát Với Tôi

Tác giả:

Hát Với Tôi

Ngọc Sơn (trẻ)


Hát với tôi trong nỗi vui hay trong cơn buồn
Hát với tôi qua tiếng reo vang hay bằng lời than
Đời đẹp thì ta hát vẻ vang
Đời buồn thì ta hát nỉ non
Đừng ngậm miệng im hơi thành xác không hồn

Hát với tôi câu mến thương hay câu giận hờn
Hát với tôi khen rất ngoan hay là chửi toang
Đời này tròn hay méo rồi vuông
Đời còn cần ta hát nhặt khoan
Một nghìn đời sau ta hát ầm vang

ĐK :

Hát với tôi đi nào hát với tôi nào
Hát với nhau những lời hôm nay cùng hát
Hát với tôi nào hát với tôi
Hát với nhau những lời của người Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Hát Với Tôi"