Hát Yêu Thương

Tác giả:

Hát Yêu Thương

Nguyễn Quốc Hưng


Hòa nhịp vui ngân vang khúc ca,
ta hát cho người yêu nhau thiết tha…
Tháng năm đẹp, người cùng nhau chia đều ước mơ,
hát yêu thương, tình mộng mơ có khi vui buồn…

Đêm nay, ánh trăng soi dịu dàng,
ngàn hương hoa giăng ngàn trên khắp lối…
Bóng trăng kia, gọi tình yêu hát ca vẫy mời,
lối ta về, gọi niềm vui bên ngàn bông hoa

Mỹ Tâm trình bày


 

Thảo luận cho bài: "Hát Yêu Thương"