Hãy Cố Chờ

Tác giả:

Hãy Cố Chờ

Trịnh Công Sơn


Trình bày:
Khánh Ly

Người góp máu cho tương lai đất nước này
mười năm qua nhớ bóng cờ bay phấp phới
Lời giữ nước chưa nguôi ngoai trên môi người
đường chông gai ta cố vượt qua từng ngày
Ruộng đất ơi hãy cố chờ cùng bãi sắn nương khoai
Ngày mai đây con sẽ về
dù thân xác thiệt thòi

Chị hãy nói với em thơ yêu đất này
dù nghèo kém khó khăn
Mẹ hát lớn cho tan hoang những lao tù
dù đời đã héo hon
Đường sẽ đến ta thấy rồi
có vạn lời hò reo mênh mông
Bình minh ơi hãy lên nhanh
bao nhiêu năm đứng chờ
Hoà Bình sẽ trổ bông


 

Thảo luận cho bài: "Hãy Cố Chờ"