Hãy Đến Với Cao Nguyên

Tác giả:

Hãy Đến Với Cao Nguyên

Bùi Ngọc Hùng


Khi sương đêm tan nhanh
Từng tia nắng lấp lánh
Rọi chiếu buôn làng
Đây cao nguyên tươi xanh
Mùa xuân vừa đến
Gió hát ngàn tiếng ca
Âm vang như lan xa,
Trong không gian bao la
Thông reo vui ngân nga,
Cùng đưa ta đến với
Những bài tình ca.
Hãy đến với cao nguyên
Không gian xanh tuyệt vời,
Những con suối ân tình
Xôn xao lời chào đón
Hãy đến với cao nguyên
Mê say trong tình đời
Tiếng thác mãi vấn vương,
Muôn hoa mãi đưa hương
Bạn ơi ! Hãy đến với cao nguyên .

 

Thảo luận cho bài: "Hãy Đến Với Cao Nguyên"