Hãy Đón Hồn Anh

Tác giả:

(Trao đổi cùng Mai Đình)

Dưới túp lều tranh, trên chõng tre
Tứ bề cửa khép với phên che
Kéo mền ủ kín toàn thân lại
Để thả hồn bay, gửi mộng về.

Thảo luận cho bài: "Hãy Đón Hồn Anh"