Hãy Khóc Đi Em

Tác giả:

Hãy Khóc Đi Em

Trịnh Công Sơn


Trình bày:
Khánh Ly

Hãy (…) khóc đi em cuối (…) cuộc tình còn đây (…)
những ngày buồn
Hãy (…) khóc hãy (…) khóc đi em có (…) còn gì
ngày thôi hết (…) đợi chờ

Hãy (…) khóc hãy (…) khóc đi em
Hãy (…) khóc hãy (…) khóc đi em
Giòng nước mắt sẽ bay trong trời
Làm cơn mưa ướt trên chăn gối
Lời cỏ cây hát trên da người

Hãy khóc đi em cuối (…) cuộc tình
còn đâu những mặn nồng
Hãy (…) khóc hãy (…) khóc đi em
có (…) còn gì
Tình đã mất đường về
Hãy (…) khóc hãy (…) khóc đi em
Hãy (…) khóc đi em

Thảo luận cho bài: "Hãy Khóc Đi Em"