Hãy Nói Dài Trăm Năm

Tác giả:

Lá thư còn khép mắt
Chưa nói lời đáy tim
Anh hân hoan góp mặt
Trong vui buồn riêng em

Ừ, Chín bỏ làm Mười
Mất, còn cũng thế thôi
Anh chân trần áo vá
Suốt tuổi xanh ngậm ngùi

Em đài trang, khuê tú
Chưa biết đời dối gian
Chưa một ngày đói thử
Biết gì đâu cơ hàn?

Chia anh trời sương gió
Chia em thoáng hư hao
Em trong lòng anh đó
Như một nét ca dao

Anh đã nhiều đêm hỏi
Nghe lòng giếng vọng thanh
Em nói như chưa nói
Như chưa từng nhớ anh

Ðãi những lời chưa tỏ
Thấy long lanh hạt vàng
Lọc giữa không và có
Thấy hương đưa dịu dàng

Thư đọc như khát nước
Lời nghe bằng đói ăn
Em viết gì cũng được
Hãy nói dài trăm năm.

Thảo luận cho bài: "Hãy Nói Dài Trăm Năm"