Hăy Sống Dùm Tôi

Tác giả:

Hăy Sống Dùm Tôi

Trịnh Công Sơn


Trình bày:
Khánh Ly

Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Thịt da này dành cho thù hận
Cho bạo cường cho tham vọng của một lũ điên

Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Quả tim này dành cho lửa hồng
Cho hòa bình cho con người còn chờ đấu tranh

Ai có nghe ai có nghe tiếng nói người Việt Nam
Chỉ mong hòa bình sau đêm tăm tối
Chờ mong một ngày tay ấm trong tay

Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
Đă lâu rồi làm sao chờ đợi
Sao còn ngồi sao im lìm ngủ hoài các anh

Hãy sống dùm tôi hãy nói dùm tôi hãy thở dùm tôi
còn thấy ǵì ngoài bom lửa đạn
Anh chị này sao vui mừng làm người cúi xin

 

Thảo luận cho bài: "Hăy Sống Dùm Tôi"