Hãy Yêu Người Đến Sau

Tác giả:

Hãy Yêu Người Đến Sau

Ngoại Quốc (Trung Hoa)


Trung Nghĩa


Em ! Người anh yêu mến nhất trong tim; tình ngỡ như trong cơn mơ, lòng thầm vui nào hay biết gì.
Anh dù không tin vẫn nhói cơn đau vi biết đến sau người ơi !Mãi đứng phía sau người em thương.
Baomùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày, suốt đờị
Khi lòng xôn xao đến mối tinh xưa em có hay chăng anh buồn
dù tinh yêu nguyện trao đến người
Đêm màn đêm khuya buốt giá con tim.
Anh luôn hoài mong dẫu biết mãi trông chờ em
Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương
Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
Đóng vai người đến sau mãi u buồn….

Bao mùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
Tinh xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày.
Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài ?
người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương

Chốn tinh trường khó biết thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc.
Dối gian chi người ơi ! Lòng buồn quá khứ đừng mãi câm nín
Đóng vai người đến sau mãi u buồn….

Hãy yêu người đến sau cho trọn tình
Và xin người hãy yêu cho trọn tình

Nguyên Vũ trình bày


 

Thảo luận cho bài: "Hãy Yêu Người Đến Sau"