Hè Muộn (a Summer Place)

Tác giả:

Hè Muộn (a Summer Place)

Steiner, Max


Lời Việ : Nam Lộc


1.
Chờ xin giấc mơ hè
Môi em thầm kín trong chiều
đầy mây tím đi tìm đôi bướm vàng
Đôi bướm mơ màng
Hôn cánh phượng rũ
rơi đầy tường vôi cũ
rơi đầy đường lối xưa
Chiều vắng thưa
người tiễn đưa hè sẽ qua trong đời
cho tiếng cười yêu người
hè theo con nắng vui !

Rồi hè như say đắm tình
Ngây ngất trên đồi thông vắng nhạt nắng
Đà Lạt nhiều mây trắng
Đà Lạt hè có mưa
người tiễn đưa
Tình khúc xưa!

2.
Hè năm ấy qua rồi
Phượng rơi ngập lối
em về chiều mau tối
ôi muộn màng hết rồi
Đôi bướm qua đời
Như cánh phượng rơi
rơi đầy tường vôi cũ
rơi đầy đường lối xưa
Chiều vắng thưa
người tiễn đưa hè đã qua trong đời
quên tiếng cười quên người
Hè theo con nắng tan!

Rồi hè như quên lãng tình
yêu chết trên đồi thông vắng nhạt nắng
Ôi muộn màng cay đắng
U buồn về dưới mưa
đường vắng không người tiễn đưa

oOo

Note : A Summer Place was a hugely popular 1959 movie, made in Scandinavia, which starred Troy Donahue and Sandra Deẹ Its theme song (written by Max Steiner) was a number one hit the year of the moviés release, and has since become the stereotypical example of “muzak.”

Theme f-rom “A Summer Place”
Max Steiner

1.
There’s a summer place
Whe-re it may rain or storm
Yes I’m safe and warm
For within that summer place
Your arms reach out to me
and my heart is free f-rom all care
For it knows there are no gloomy skies
when seen through the eyes of those of those

Who are blessed with love
And the sweet secret of a summer place
Is that it’s anywhe-re when two people
share all their hopes, their dreams

2.
There’s a summer place
Whe-re it may rain or storm
Yes Ím safe and warm
For within that summer place
Your arms reach out to me
and my heart is free f-rom all care
For it knows there are no gloomy skies
when seen through the eyes of those of those

Who are blessed with love
And the sweet secret of a summer place
Is that it’s anywhe-re when two people
share all their hopes, their love


 

Thảo luận cho bài: "Hè Muộn (a Summer Place)"