Hề Sa Đi Lính (*)

Tác giả:

Hề Sa Đi Lính (*)

( Cổ Nhạc )


Trình bày:
Hề Sa

cầu xin cho nước non này hết cơn ly loạn
đại từ đại bi quan âm t hế âm
hằng đêm con nhớ
ở cõi thế gian
để còn mong giải thoát
(nhạc dạo)
Má tôi
nhìn lại cuộc đời giặc dã
thấy đạn bay vèo vèo
xin bột nược an về


 

Thảo luận cho bài: "Hề Sa Đi Lính (*)"