Hè Về

Tác giả:

Hè Về

Hùng Lân


Trình bày:
Hoàng Oanh

 


Trời hồng hồng sáng trong trong Ngàn phượng rung nắng ngoài song Cành mềm mềm gió ru êm Lọc mầu mây bích Ngọc qua mầu duyên Đàn nhịp nhàng hát vang vang Nhạc hoà thơ đón hè sang Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ Hè về gieo ánh tơ Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng đàn chim cánh do trời Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng trôi Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng leo dốc chân đồi Thanh thanh hương sen nồng ướp gió trắng khi chiều rơi Hè về hè về Nắng tung nguồn sống khắp nơi Hè về hè về Tiếng ca nhịp phách lên khơi đầu ghềnh suối mát reo vui giào giạt ngợp trời gió mát Trời hồng hồng sáng trong trong Ngàn phượng rung nắng ngoài song Cành mềm mềm gió ru êm Lọc mầu mây bích ngọc qua mầu duyên Đàn nhịp nhàng hát vang vang Nhạc hoà thơ đón hè sang ! Hè về trong khóm trúc mềm đầu hè Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ Hè về gieo ánh tơ ! Bâng khuâng nghe nắng đùa mây trắng đàn chim cánh do trời Phân vân đôi mái chèo lữ thứ thuyền ai biếng đưa Xa xa lớp lúa dồn cao sóng vàng leo dốc trên đồi Thanh thanh hương sen nồng ướp gió mát khi chiều rơi Hè về hè về Nắng tung nguồn sống khắp nơi Hè về hè về Tiếng ca nhịp phách lên khơi đầu gềnh suối mát reo vui dào dạt ngập trời gió mát ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi ngày xanh thắm nét cười lòng tha thiết yêu đời Đây suối trăng rừng thơ Đây gió nhung thuyền mơ Đây phím ngọc đường tơ Đây tứ nhạc ngày xưa Hè về non nước mến yêu Hè về nắng thông reo Ven mây phiêu bạt hồn say ý chơi vơi Ngày xanh thắm nét cười Lòng tha thiết yêu đời Đây suối trăng rừng thơ Đây gió nhung thuyền mơ Đây phím ngọc đường tơ Đây tứ nhạc ngàn xưa Hè về non nước yêu yêu Hè về nắng thông reo

 

Thảo luận cho bài: "Hè Về"