Hề

Tác giả:

Tình cho hê hề mảng mê trò đứng đắn
Tiết mục hu hu
cay đắng hẳn buồn cười.

Thảo luận cho bài: "Hề"