Hẹn

Tác giả:

Tặng hai nhà văn Trung Quốc đi vào Khu 4

Thu lạnh, ấm thêm tình quốc tế
Bạn ra mặt trận hướng phương nam
Bảy trăm tàu giặc tin vừa báo
Hẹn lại mừng nhau chiếc một ngàn
10-1965

Nguồn: Khúc ca mới, NXB Văn học, 1966

Thảo luận cho bài: "Hẹn"