Hẹn Em Sài Gòn

Tác giả:

Hẹn Em Sài Gòn

Hà Thúc Sinh


Hôm nay em nắng hay là mưa lại về??
Thân em vẫn tím áo mây che??
Nhạc nhung thơ gấm quán còn đông hẹn thề??
Bày pho sách qúy xa tay người còn thức khuya??

Xa em khóc ngất khi mùa lưu đày về
Đôi khi ta chết lúc im nghe
đời đang phải đến những đường thêu tơ lụa
Cuồng phong xô cuốn tóc tơ em mịt mù

Nơi cất tiếng ca ra đời
Từ em đã vươn vai làm người
tình trai đâu tiếc máu xương tôi
Vì em thập giá tôi cũng xin môi ngậm cười

Xa em năm tháng giết tuổi tôi nhiều rồi
Nhưng không giết chết trái tim tôi
Sài Gòn tôi hỡi nhớ dùm cho lời thề
Vực sâu dốc đá sóng xin nuôi lời thề.

 

Thảo luận cho bài: "Hẹn Em Sài Gòn"