hẹn hò

Tác giả:

server on and off
lời thả vào thinh không
lối về vườn đã đóng
đành thôi giữ trong lòng

bên ta trời đã sáng
một đêm dài cũng qua
hẹn nhau ngày gặp lại
vòng tay ôm sẽ là

05-29-02

Thảo luận cho bài: "hẹn hò"