Hẹn Hò Ác Ðức

Tác giả:

Khi nỗi nhớ cồn cào lên
Một người không đến làm điên một người
Tình yêu ơi, người yêu ơi!
Quanh ta lồng lộng đất trời cô liêu
Sớm mai đợi đến xế chiều
Lòng vui đợi đến đìu hiu cõi lòng
Hẹn hò như rứa ác không?
Trong ta nỗi – nhớ – ngựa – lồng hí vang!

Thảo luận cho bài: "Hẹn Hò Ác Ðức"