Hẹn Một Ngày Về

Tác giả:

Hẹn Một Ngày Về

Lê Hữu Mục


Về đây trong hoa lá
Hỡi cánh chim giang-hồ.
Về đây trong hương sắc thắm tươi, say mơ.
Huế,
Lờ-lững giòng Hương,
Năm tháng còn vương lời ai mong chờ.
Huế,
Trong tiếng dịu êm,
Cô lái bên sông còn vang lời thơ.
Tình xưa không vỡ bao giờ.
Mùa xưa còn thơm ngàn gió.
Chiều hè về trong sương khói mong-manh,
Chờ người về trong hương thu trong xanh.
Về đây trong hoa lá
Hỡi cánh chim giang-hồ.
Về đây trong hương sắc thắm tươi, say mơ.
Huế,
Lờ-lững giòng Hương,
Năm tháng còn vương lời ai mong chờ.
Huế,
Trong tiếng dịu êm,
Cô lái bên sông còn vang lời thơ.
Mùa hương hẹn đến khi về,
Lòng xanh còn in trời Huế.
Trầm-trầm thuyền đem thương nhớ qua sông.
Chập-chùng trời mây bay trong mênh-mông.
Từ đây xa sông bến,
Thuyền lướt theo trăng ngà.
Trời đầy sương lạnh-lẽo,
Có ai bơ-vơ.
Giờ (1) tay vướng mà đi,
Sông nước biệt-ly,
Người xa kinh-kỳ.
Giưã sương gió ngàn khơi,
Đăm-đắm trông ai,
Cầu mong ngày vui.

(1) nhiều ca-sĩ đã đổi chữ này thành “Gỡ” cho hợp với nốt-nhạc. Trong bản chính cuả nhà xuất-bản Tinh Hoa, chữ này được in là “Giờ”.

 

Thảo luận cho bài: "Hẹn Một Ngày Về"