Hẹn Ước Mùa Thu

Tác giả:

Kìa em

lá đổi màu rồi
Suối thu róc rách
bên trời quạnh hiu
Em,
anh
quanh quẩn vườn yêu
Đôi ta
ấm,
lạnh
vườn chiều
tha hương
Nhìn cây trụi lá
mà thương
Nhìn em toa.i nghiệp
mấy đường gân
xanh
Bên trời thu
có em, anh
Cùng xây kỷ niệm
kết thành tơ duyên

10/2001

Thảo luận cho bài: "Hẹn Ước Mùa Thu"