Heo May

Tác giả:

Kéo áo che kín cổ
Chợt nghe buồn lắt lay
Em vô tình như gió
Hồn anh đầy heo may…

Thảo luận cho bài: "Heo May"