Hết

Tác giả:

Hết

Quốc Bảo


Chiều mang vui đi Và âu lo cũng không còn
Thời gian như sông vàng xuôi xuôi
Sông cũng im như người
Người không vui Không nhớ mong gì
Tình yêu như cây Vừa nuôi xanh đã héo
Hu… Dòng sông giấu biệt rồi
Tận hết những dấu vết của ngày hôm qua của ngày mai

Đà hết vui mừng khi biết em về
Và thôi khóc trong ngày đưa tiễn nhau
Đã hết run thầm trong lúc môi kề
Ta giờ như viên đá biếng lăn

Buồn như vui Vì trong ta đã khô kiệt hằn thù không tên
Buồn như vui Đau đớn như yên hàn
Màu xanh cây đang hóa nâu kìa
Và mặt em đây vụt xanh xao héo hắt
Cũng không sao vì ta cũng yêu mà!
Vì ta đang yêu em bằng tình yêu câm bằng tình đêm

Đã hết vui mừng khi biết em về
Và thôi khóc trong ngày đưa tiễn nhau
Đà hết run thầm trong lúc môi kề
Ta giờ như viên đá biếng lăn
Đã hết vui mừng khi biết em về
Và thôi khóc trong ngày đưa tiễn nhau
Đã hết run thầm trong lúc môi kề
Ta giờ như viên đá biếng lăn
Đã hết vui mừng khi biết em về
Và thôi khóc trong ngày đưa tiễn nhau
Đã hết run thầm trong lúc môi kề
Ta giờ như viên đá biếng lăn

 

Thảo luận cho bài: "Hết"