Hết Hồn

Tác giả:

Gõ hai ngón tay lên trán

nhớ lời vợ dặn trước khi ra khỏi nhà bon xe đến sở

gõ mười ngón tay lên đầu

giựt mình tưởng trống ra quân

tôi có đâu đó cuộc chiến tranh của riêng mình

loay hoay những vết thương liên miên làm mủ

gõ lên đầu bằng quả đấm

trái tim hết hồn bỏ rơi vài nhịp

máu lạc vài dòng nghẹt mạch

cánh tay hết hồn muốn liệt

cái miệng hết hồn bù lu bù loa

vợ tôi không bao giờ biết được

để nhớ lời dặn dò của nàng

có khi tôi không chỉ sử dụng hai  ngón tay

thành ra

hồn tôi hình như hết từ khuya

bởi một ngày hết hồn ba bốn bận

Thảo luận cho bài: "Hết Hồn"