Hiên em

Tác giả:

Mưa buồn về
Góc đứng hiên em hai mái
Nắng vườn non nai nải chuối đồi
Mộng khép tán ngực đôi chim hót ngọt

Dao bồ câu
vừng
cơm trắng muốt
tuổi nàng hương.

Thảo luận cho bài: "Hiên em"