Hiên Mưa

Tác giả:

Một hôm lãng xẹt mưa rơi

Giọt thưa, giọt nặng khiến đời có hiên
Ta vào trú tuổi thanh niên
Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Thất thanh ta gọi ” em ơi” đỡ buồn
Ngoài hiên đám trẻ bất lương
Coi thường phụ nữ, cởi truồng tắm mưa
Trong hiên, người lớn chẳng vừa
Nâng ly kể chuyện: ngày xưa đa tình…
Ta ngồi gác cửa văn minh
Uống một mình, thấy hai mình ngất ngư

Thảo luận cho bài: "Hiên Mưa"