Hiền Tài Đất Việt

Tác giả:

Hiền Tài Đất Việt

Từ đời này qua đời khác cuâ chuyện về các bận hiền tài đã được chép vào chính sử, được lưu truyền, được kể lại với những dị bản khác nhau, Để có những bài học từ những tấm gương sáng người ta vẫn nhắc đến chuyện Trạng nguyên Nguyễn hiền – một thần đồng với nghĩa đầy đủ nhất của từ này, hay chuyện Hán Thuyền viết bài Văn Tế cá sấu khẳng địng sức mạnh cùa văn môn, hoặc Chiêu văn vương Trần Nhật Duật tinh thông thổ ngữ của những miền đất xa lạ góp phần làm yếu bờ cõi.
10081_p16233
Có người đại diện cho Đại Việt đi sứ đã làm rạng danh non sông, có người như Cao Thắng ở rừng sâu chỉ mầy mò mà chế tạo được súng trường, lại có người bền chí 82 tuổi vẫn còn lều chõn đi thi.. Lấy đâu thanh sử mà biên từng người – Phan Bội Châu .Quả thực không làm sao mà kể hết được những tấm gương hiền tài đất Việt.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Hồ Phương Lan (tuyển chọn) , Lê Ngọc Tú
  • Nhà xuất bản: Nxb Lao động
  • Nhà phát hành: Thăng Long
  • Mã Sản phẩm: 8935075901803
  • Khối lượng: 300.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 03/2005
  • Số trang: 347

Thảo luận cho bài: "Hiền Tài Đất Việt"