Hình Bóng Cũ

Tác giả:

Hình Bóng Cũ

Trúc Phương


 

Nếu biết tình mình không trọn ven,
Xin người về sắp sẵn thương đau,
Ngày mai còn có gặp nhau,
Nhớ đừng ngoảnh mặt cúi đầu làm ngơ.

T. P.

Nhịp C, boléro

Từ sau hôm cách biệt vui buồn ai biết,
những đêm ngõ hoang
chờ trăng về muộn màng,
hồn bâng khuâng mơ hình bóng đã ghi mãi trong lòng.

Nhiều khi chân bước nhỏ di vào thương nhớ,
muốn lên phố xưa
tìm thăm người bạn đời,
đường không xa nhưng mình trót cách hai lối mộng rồi.

Nếu mai sau còn gặp nhau thì nhìn lên trông nhau
như khi ban đầu mà thời gian chưa xóa dấu.
Kỷ niệm xưa nhắc lại
và đường vào tương lai vương vấn mãi hình bóng ai.

Để đêm đêm cúi mặt nghe buồn lên mắt
mới hay trắng tay
còn chăng chỉ nụ cười đọng trên môi
khi người cũ bước chân khuất nẻo đời.

Tuyển tập “Ai Cho Tôi Tình Yêu – 43 Tình Khúc Trúc Phương” – Hồng Lĩnh xuất bản – 1992


 

Thảo luận cho bài: "Hình Bóng Cũ"