Hình Như

Tác giả:

Hình như đêm níu ta ngồi bất động

Nhìn đăm đăm một bóng dáng xưa về

Em đấy ư! Hay là nghìn giấc mộng

Chỉ mình ta đối diện với trời quê

Hình như đêm rất xanh và rất mõng

Như khói sương còn vọng ở mùa xa

Em đấy ư! Hay là nghìn bọt sóng

Tan loãng hư không, trắng đóa tình hoa

Hình như đêm hòa âm, thơm áo mõng

Cho ta ngồi thảng thốt chút hương xưa

Em đấy ư! Rằm tươi chênh chếch bóng

Của thiên thu cầm nguyệt, biết về chưa?!

Hình như đêm, hình như đêm rất sâu

Giọt trăng rơi hay giọt lệ tương cầu

Em đấy ư! Đừng nhắc mùa Thu chết

Cho đêm dài, xanh quá nét thương đau …

12/2004

Thảo luận cho bài: "Hình Như"