Hò Dô Ta

Tác giả:

Hò Dô Ta

( Dân Ca )


Đoàn Văn Nghệ TNSVHS Nguồn Sống sưu tập


Nhịp 2/4

Lời 1:

Anh em (dô ta)
Hăng hái hò reo (dô ta)
Vượt sông vượt núi (dô ta)
Vượt bao nhiêu đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Lời 2:

Đèo cao (dô ta)
Thì mặc đèo cao (dô ta)
Nhưng tình yêu nước (dô ta)
Còn cao hơn đèo (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Lời 3:

Việt Nam (dô ta)
Hơn bốn ngàn năm (dô ta)
Sơn hà gấm vóc (dô ta)
Cùng nhau giữ gìn (dô ta dô ta là hò dô ta dô ta)

Dân Ca Việt Nam – Đoàn Nguồn Sống xuất bản – 10/10/1970

 

Thảo luận cho bài: "Hò Dô Ta"