Hồ Gươm

Tác giả:

Hồ xưa soi bóng Ức Trai
Bờ sương cỏ ướt dấu hài Tổ Như.
Tuổi thơ ta cũng sa mù,
Cành khô mấy nhánh mấy mùa gọi tên!

*Hà Nội 1995

Thảo luận cho bài: "Hồ Gươm"