Hồ Lãng Bạc

Tác giả:

Hồ Lãng Bạc

Xuân Tùng


Trình bày:
Mộc Lan

Thuyền bơi gieo lướt trên hồ đầy nước trong
Bọt tung theo sóng kêu dạt dào
Buồm căng nặng gió mang thuyền đi lướt nhanh
Én nhào trên nước long lanh

Bờ xa bát ngát ven trời mây sóng đưa
Thành cây xa tắp trong mây mờ
Hồ Tây – đây chốn tranh hùng Trưng Nữ Vương
Khiến người như thấy bâng khuâng

Nào sóng vỗ, thuyền đi lên – có điều gì nhớ thương?
Triền sóng tới, dồn tiếp tiếng ánh tà dương trắng vàng
Nào én đến, vèo bay đi ngắm mình trong ánh dương
Tràn sóng tới, thuyền lả lướt, lướt mình trên nước xanh

Thề quyết chiến, liều xông lên thét hùng oai nữ vương
Ào gió thét, ầm sóng vỗ – thế cũng không chút sờn
Hồ vẫn đấy, người xưa đâu? Sóng hùng ghi nữ anh
Buồm quyến gió, thuyền rẽ sóng dưới trời mây nước thanh

*nghe Mộc Lan và Hợp ca nữ phụ họa, ban nhạc Vũ Thành, 1960

 

Thảo luận cho bài: "Hồ Lãng Bạc"