Hồ Xuân Hương

Tác giả:

Gót trần lấm bụi trần ai
Sầu thiên cổ lụy phiến tài tình xanh
Ba chìm, bảy nổi lênh đênh
Xe chi lão Nguyệt, chỉ mành treo chuông
Tình đỏng đảnh, nghĩa oan ương
Đành hanh thế ấy, Xuân Hương thế này

Thảo luận cho bài: "Hồ Xuân Hương"