Hồ Xuân Hương

Tác giả:

(Bá ngọ con ong bé cái lầm
H. X. H.)

Xuân chẳng buông hương
sao bướm vượt đường
Kìa hoa leo tường
là hoa dâm bụt

Thảo luận cho bài: "Hồ Xuân Hương"