Hoa báo mưa

Tác giả:

Gặp em câu cuối cùng chưa nói
Buổi sớm qua rồi, sắp hết trưa
Góc sân, ánh nắng như lưu luyến
Dừng lại trên chùm hoa báo mưa.

Thảo luận cho bài: "Hoa báo mưa"