Hoa bèo

Tác giả:

Bèo bọt như em vẫn nở hoa
Ong vàng bướm trắng đến lân la
Aó em tím nhạt màu chung thuỷ
“Bèo giạt mây trôi” có đậm đà?
Nguồn: Tình hoa tứ tuyệt, NXB Văn hoá thông tin, 2007

Thảo luận cho bài: "Hoa bèo"