Hoa Biển

Tác giả:

Về nghe trên tháng năm buồn
mùa hoa biển / đợi / sóng còn vọng âm
hương nguyền vẫn nụ tình xuân
trăm năm vẫn một căn phần / truân chuyên
tìm nhau cõi mộng lâm tuyền
nghe thương nhớ gọi ngả nghiêng lối về
từ người nhẹ bước chân đi
là hoang vu giữa hẹn thề trăm năm
chào nhau chi / tiếng ân cần
để mai sau vẫn hợp tan sum vầy
gánh đời nặng trĩu hai vai
bể dâu trăm nỗi còn ai chia cùng
thương người một cõi tình chung
xa người mong cuộc tương phùng mai sau
rả rời từng nhịp tim đau
mùa hoa biển / nhớ ngạt ngào / hương xưa…

Vọng Âm
07/05/2005

Thảo luận cho bài: "Hoa Biển"