Hoa chùa Hương

Tác giả:

Gạo son thấp thoáng cành sương
Chùa cao chùa thấp mùi hương động lòng
Ra về không thể mang cùng
Hái nhành hoa nhỏ ven rừng cầm tay.

Thảo luận cho bài: "Hoa chùa Hương"