Hoa Chuông Trắng

Tác giả:

Hoa Chuông Trắng

Trần Ðại Phước


Thơ: Trường Ðinh


Từng đêm em về như môi sương
Từng lời em ru như gió trong mùa thương
Anh đan giâc mơ trên mây trời sa
trên sóng tay em, anh là nhẫn cỏ
em trong anh là màu hoa
em trong anh là sóng ngà, người ơi
những cánh diều bay trên đồng xanh
giấc mơ anh cho em long lanh
mình gọi tên nhau trong nắng hanh
mình gọi quê hương trong mong manh

tình ơi, dĩ vãng miền thật trắng
kỷ niệm chiều xin mãi vẫn xanh
từng làn thu êm như hương hoa
từng mùa thơ trao như nắng trên quê nhà
em trao nhánh hồng bên dòng sông xưa,
trong mắt môi nồng, em là biển nhớ
anh trong em là cơn mưa
anh trong em là gió mùa,
người ơi, những lá me rơi bên sân trường
đoá hoa gầy bay ngàn tha phương
mình gọi tên nhau trong xót thương
mình gọi xuân về trên quê hương
bao giờ nắng về trên nhụy trắng
lượng tháng ngày xin mãi vấn vương

Thảo luận cho bài: "Hoa Chuông Trắng"