Hoa cô phụ

Tác giả:

Hoa cải vàng như nắng dậy thì
Rồi lớn bồng lên thành con gái
Chàng giao thừa cưới nàng năm mới
Hoa cải buồn – cô phụ cuối vườn quên
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Hoa cô phụ"