Hoa Cúc Biển

Tác giả:

Hoa Cúc Biển

Nguyễn Trọng Tạo


Chiều đảo xa
Có người lính nhớ màu hoa cúc biển
Màu hoa vàng nỗi nhớ hoàng hôn
Chiều đảo xa
Lặng nghe người lính hát về loài hoa
mang tên người con gái rất dịu hiền
Anh đã yêu, anh đã hẹn anh đã chờ
Anh hẹn anh chờ anh thương màu hoa ấy

Bão giật sóng dồi không phai màu cát cháy
Hoa cúc vàng ơi ….
Mai ngày anh về mắt chìm trong mắt
Xanh biển xanh trời xôn xao lời sóng hát

Ơi hoa cúc biển ơi
Ơi hoa cúc biển ơi
Hỡi hoa cúc biển ơi !


 

Thảo luận cho bài: "Hoa Cúc Biển"