Hoa Dạ Hương

Tác giả:

Dạ hương năm ấy hương đưa
Cành thanh cánh nhỏ tôi chưa có chồng

Người ta vừa mới tặng xong
Tôi về ép một nhành trong giấy màu
Tưởng rằng từ đó về sau
Vẫn xanh như thuở ban đầu ngây thơ

Nụ xinh như thể không ngờ
Hoa thơm cho đến bây giờ vẫn sâu
Đã xa – xa lắm tình đầu
Một thời lưu luyến còn đâu một thời…

Thảo luận cho bài: "Hoa Dạ Hương"