Hoa đại đỏ

Tác giả:

Đây là hoa đại đỏ
Như tình yêu bình yên
Dù bừng lên sắc lửa
Vẫn cháy ở bên thềm.

Thảo luận cho bài: "Hoa đại đỏ"