Hoa gạo son (I)

Tác giả:

Thời gian trôi lặng thinh
Mà tháng ngày chảy hết
Xuân qua mình chẳng biết
Hoa gạo đỏ thình lình.

Thảo luận cho bài: "Hoa gạo son (I)"