Hoa gạo son (II)

Tác giả:

Đứng ngã ba đường cây gạo son
Người tình nhân đỏ chói môi hôn
Xe ta qua mãi mà không dứt
Chiều tối màu son đỏ chói hồn.

Thảo luận cho bài: "Hoa gạo son (II)"